1. SPS-405/ISO-C

  材质:压铸铝/铝
  管径:Φ27.2  Φ31.6
  偏位:14
  长度:300 350mm
  表面处理:水磨阳极黑色 / 车削阳极银色 
                 水磨阳极银色/ 车削阳极黑色
  查看详细
 2. SP-102/ISO-M

     材质:铝
     管径:Φ25.4 Φ25.6 Φ26.8 Φ27.2 Φ28.6
              Φ30.4 Φ30.9 Φ31.6 Φ34
     偏位: 0
     长度:200 230 250 300 350 400 450mm
              (Φ34) / 500 550 580mm
  查看详细
 3. SP-C208/ISO-M

     材质:铁/压铸铝/铝
     管径:Φ25.4 Φ25.6 Φ26 Φ26.6 Φ26.8 Φ27
        Φ27.2 Φ28.6 Φ29.2 Φ29.8 Φ30.0 Φ30.2
        Φ30.4 Φ30.6 Φ30.9 Φ31.2 Φ31.6 Φ31.8
     偏位:17.5
     长度:200、230、250、300、350、400mm

  查看详细
 4. SP-C207/ISO-M

  材质:压铸铝/铝
  管径:Φ25.4 Φ25.6 Φ26 Φ26.6 Φ26.8 Φ27 
    Φ27.2 Φ28.6 Φ29.2 Φ29.8 Φ30.0 Φ30.2 
    Φ30.4 Φ30.6 Φ30.9 Φ31.2 Φ31.6 Φ31.8
  偏位:16
  长度:200、230、250、300、350、400mm

  查看详细
 5. SP-181/ISO-M

  材质:锻造铝/铁
          锻造铝/铝
  管径:(ST)Φ25.4Φ27.2 Φ28.6
        (AL)Φ25.4 Φ25.6 Φ26.8 Φ27.2 
        Φ28.6 Φ30.4 Φ30.9 Φ31.6
  偏位:0

  查看详细
 6. SP-87/ISO-C

  材质:压铸铝
  管径:Φ25.4 Φ25.6 Φ26.8 Φ27.2
  偏位:18
  长度:190、218mm
  表面处理:电著黑 / 
                  麻轮阳极银色
  查看详细
 7. SP-90/ISO-M

  材质:压铸铝/铝
  管径: Φ30.4 Φ30.9 Φ31.6 Φ34
  偏位:22
  长度:250、300、350、400、450mm
          (Φ34) / 500、550mm
          (EN-M) / 250、300、350、400mm

  查看详细
 8. SP-C212/ISO-M

  材质:压铸铝/铝
  管径:Φ25.4 Φ25.6 Φ27.2
           Φ28.6 Φ30.4 Φ30.9 Φ31.6
  偏位:12.9
  长度:250、300、350、400mm
  表面处理:电著黑 / 车削阳极黑色
                 
  查看详细
 9. SP-216/ISO-M

  材质:锻造铝/铝
  管径:Φ25.4 Φ25.6 Φ26.8 Φ27.2
                  Φ28.6 Φ30.4 Φ30.9 Φ31.6
  偏位:22
  长度:250、300、350、400mm
  表面处理:喷砂阳极黑色或者银色
  查看详细

法律声明

深圳信隆健康产业发展股份有限公司均以政府部门的最终审批及正式法律文件为准;
解释权归深圳信隆健康产业发展股份有限公司所有,敬请留意。