1. SP-217/ISO-M

  材质:压铸铝/铝
  管径:Φ25.4 Φ25.6 Φ26.8 Φ27.2
                  Φ28.6 Φ30.4 Φ30.9 Φ31.6
  偏位:18
  长度:250、300、350、400mm
  表面处理:电著黑 / 车削阳极黑色
                  
  查看详细
 2. SP-C239/ISO-M

     材质:压铸铝/铝
     管径:Φ27.2  Φ30.9  Φ31.6
     偏位:10
     长度:250、300、350、400mm
     表面处理:电著黑 / 车削阳极黑色
  查看详细
 3. SP-178K/ISO-M

  材质:压铸铝/铝
  管径:Φ25.4 Φ25.6 Φ26.8 Φ27.2
           Φ28.6 Φ30.4 Φ30.9 Φ31.6
  偏位:0
  长度:250、300、350、400mm
  表面处理:电著黑 / 车削阳极黑色
                  
  查看详细
 4. SP-C252/ISO-M

  材质:压铸铝/铝
  管径:Φ27.2 Φ30.9 Φ31.6
  偏位:0
  长度:300 350 400mm
  表面处理:电著黑 / 
                  车削阳极黑色
  查看详细
 5. SP-253/ISO-M

  材质:3D锻造铝 / 铝
  管径: Φ27.2 Φ30.9 Φ31.6
  偏位:25
  长度:300 350 400mm
  表面处理:喷砂阳极黑色或者银色
  查看详细
 6. SP-D292/ISO-M/ISO-R

  材质:3D锻造铝
  管径:(EN-M) Φ27.2 Φ30.9 
           (EN-R) Φ31.6
  偏位:16
  长度:250 300 350 400mm
  表面处理:喷砂阳极黑色或者银色
  查看详细
 7. SP-218/ISO-M

  材质:锻造铝/碳纤或UD碳纤
  管径:Φ27.2  Φ31.6
  偏位:22
  长度:(Φ27.2 ) 300、350mm
        (Φ31.6) 300、350 、400mm
  表面处理:黑色/碳纤消光本色或碳纤亮光本色
  查看详细
 8. SP-219N/ISO-M

  材质:锻造铝/铝
  管径:Φ27.2 Φ30.9 Φ31.6
  偏位:16
  长度:250、300、350、400mm
  表面处理:喷砂阳极黑色或者银色
  查看详细
 9. SP-219NACF/ISO-M

  材质:锻造铝/碳纤或UD碳纤
  管径:Φ27.2  Φ31.6
  偏位:16
  长度:(Φ27.2 ) 300、350mm
        (Φ31.6) 300、350 、400mm
  表面处理:黑色/碳纤消光本色或碳纤亮光本色
  查看详细

法律声明

深圳信隆健康产业发展股份有限公司均以政府部门的最终审批及正式法律文件为准;
解释权归深圳信隆健康产业发展股份有限公司所有,敬请留意。